Αρχική Σελίδα


myPhoto

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
MPhil, Department of Electrical Engineering, University of Bradford
Ph.D, Department of Computation, UMIST