Διατριβές


8/1985 – 2/1986

“Υπολογισμός και σχεδίαση Αυτεπαγωγών, Κατασκευή Αυτεπαγωγιμέτρου Άμεσης Ένδειξης”, Διπλωματική Εργασία στο τμήμα Ηλεκτρολόγων της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ., 1986.

10/1986 – 12/1987

“An Object-Oriented Intelligent Front End for Instrument Configuration”, Διατριβή για τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Mphil) στην Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων τού Πανεπιστημίου του Bradford, 1988.

1/2000 – 11/2004

“A framework for building self-adaptive and autonomic computing systems”, Διδακτορική διατριβή, Department of Computation, UMIST, 2004.