Εκπαιδευτική Εμπειρία


11/86-2/88

Βοηθός στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών μηχανών του Πανεπιστημίου του Bradford

3/88-2/90

Eποπτεία διπλωματικών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

10/95

Εισηγητής στην Θεωρία Γραφικών – Γραφιστικής – Επεξεργασίας Video σε σεμινάρια κατάρτισης ανέργων του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ε.Μ.Π.

11/95 –

Καθηγητής εφαρμογών σε μαθήματα με γνωστικό αντικείμενο την Πληροφορική στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας

1/96 – 2/96

Υπεύθυνος σεμιναρίων κατάρτισης διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ με φορέα υλοποίησης το Κ.Ε.Κ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και θέματα “Εισαγωγή στους Η/Υ” και “Δημόσιο Μάνατζμεντ”

10/97

Υπεύθυνος σεμιναρίου “Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων έτους 1997″ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  με θέμα ” Η/Υ στις γραφικές τέχνες και επεξεργασία εικόνας”