Ερευνητικά προγράμματα


3/1983 – 4/1983

Συμμετοχή ως τριτοετής φοιτητής σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο απο το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για την μέτρηση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Θεσσαλονίκης.

1987-1989

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για την εξοικονόμηση ενέργειας με μεθόδους συμπαραγωγής

1988-1990

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για την διερεύνηση δυνατοτήτων τροφοδότησης ηλεκτρικής ενέργειας του ΟΣΕ απο την ΔΕΗ

1/1990 – 3/1990

Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος  ASAC (Applications Specific Architecture Compilation) project (ESPRIT II P-2394)

1/1990 – 3/1991

Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος TEMPORA (Integration of Database Technology, Rule-Based Systems and Temporal Reasoning for effective Software) project (ESPRIT-II 2469).

1/1990-3/1991

Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος Nat*Lab (Student Model Acquisition in a Natural Laboratory) project (DELTA D1016)

10/1992- 2/1994

Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος HAMLET (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology) project (ESPRIT 6290)

10/1992 – 2/1994

Υπεύθυνος Έργου της HITEC A.E. του προγράμματος HYDRA (Application of Information Modelling and decision support systems to irrigation in European Mediterranean agriculture) project (PL9000384)

4/1997

Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου ΕΠΕΑΕΚ “Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας”

2001

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα PACWOMAN (IST-2001-34157)

2002

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα UR-SAFE (IST-2001-33352)

2005

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ του ΤΕΙ Λαμίας «Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων σε φυσικά και χημικά μεγέθη του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με βιολογικές αλλοιώσεις σε οργανισμούς και εφαρμογή των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό γεωλογικών φαινομένων».

2006

Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης ηλιακών συστημάτων στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με την εταιρεία SOLENERGY Hellas και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

2006

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο ΤΕΙ Λαμίας» στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ  Β΄ ΕΠΕΑΕΚ

2007

Συμμετοχή ως σύμβουλος σε πρόγραμμα της κοινωνίας της Πληροφορίας του Λυκείου των Ελληνίδων «Το Μουσειακό τμήμα της Συλλογής Ελληνικών Παραδοσιακών Ενδυμασιών του Λυκείου των Ελληνίδων – Καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή»