Γενικά στοιχεία


Σπουδές

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1986
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μaster of Philosophy) στην Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, University of Bradford, U.K.,  1988
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Department of Computation, UMIST, U.K., 2004

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά.
 • Γαλλικά.

Μέλος

 • Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, από το 1986.
 • ΕΠΥ, από το  1989.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

 • Μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
 • Βιομηχανικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Αυτόνομο και αυτοπροσαρμοζόμενο λογισμικό
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Βάσεις Δεδομένων