Τεχνικά Έργα


5/1990 – 2/1991

Υπεύθυνος έργου, σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ISS (Intelligent Statement Scanner), λογισμικού για την αυτοματοποίηση ψηφιοποίησης λογιστικών εγγράφων, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, έξυπνης αναγνώρισης λογιστικών όρων, μεγεθών και μορφοποίησης κειμένων και αυτόματης αποθήκευσης των σε μορφή spreadsheet Lotus 1-2-3. H ανάπτυξη του ISS έγινε από την HITEC AE και της αμερικάνικης εταιρείας CIBAR στα πλαίσια VAR agreement με την LOTUS (κατασκευάστρια εταιρεία του LOTUS-123).

7/1991-10/1992

Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Γενικού Επιτελείο Στρατού. Ασχολήθηκα με την σχεδίαση εφαρμογών, προγραμματισμό, συντήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων του Ελληνικού Στρατού.

10/1992 – 10/1993

Συμμετοχή στον συντονισμό, σχεδίαση της βάσης και ανάπτυξη λογισμικού για το “ Σύστημα Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Το έργο έχει εγκατασταθεί, παραδοθεί και λειτουργεί σήμερα στην ΕΥΔΑΠ

4/1993 – 8/1993

Συμμετοχή στην μελέτη και σχεδιασμό του δικτύου του Αλουμινίου της Ελλάδος

10/1993 – 2/1994

Σχεδιασμός και εγκατάσταση τμήματος του δικτύου υπολογιστών  της ΕΣΥΕ

2/1994 – 10//95

Σχεδιασμός  και ανάπτυξη  ιατρικών εφαρμογών λογισμικού για την καταγραφή και ανάλυση κλινικής εικόνας και εργαστηριακών μετρήσεων ασθενών (Νεφρολογικό τμήμα ΠΓΝΑ, Ανοσολογική Εταιρεία Αθηνών, Τμήμα ιστοσυμβατότητας ΠΓΝΑ).

2/1994 – 5/1994

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την Μηχανοργάνωση των Συνεδρίων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

9/1994 – 12/1994

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την Μηχανοργάνωση και αυτοματοποίηση έκδοσης του φυλλαδίου της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

2/1994 – 10/95

Ολοκληρωμένα συστήματα για την Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και γραφείων (μελέτη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση υπολογιστών, δικτύων και, εμπορικού Software).

2/1994 – 2/1995

Ανάπτυξη του προϊόντος ΟRA-Plates για την αυτόματη αναγνώριση και καταγραφή των αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων με την χρήση ψηφιακής κάμερας και τεχνικών επεξεργασίας εικόνας.  Το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας για τον έλεγχο των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται.

1997-2009

Ανάπτυξη Truck-Loading συστήματος και συντήρηση του για εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτίων καυσίμων .

2005 – 2009

Περιβάλλον ανάπτυξης βιομηχανικών εφαρμογών SCADA και εγκατάσταση συστήματος SCADA για τον σταθμό φόρτωσης καυσίμων στους Άγιους Θεόδωρους της AVIN OIL